liczniki odwiedzin Plan rozwoju

Plan rozwoju

Plan rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisiej Górze na lata 2012-2014

 Plan rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisiej Górze na lata 2012-2014

I. Wizytówka biblioteki

Sieć biblioteczną Gminy Lisia Góra tworzą: Gminna Biblioteka Publiczna w Lisiej Górze oraz filie biblioteczne w Łukowej, Nowych Żukowicach, Starych Żukowicach i Zaczarniu. Na etacie bibliotekarzy zatrudnionych jest  6 pracowników,  na 5 i 1 etatu. Księgozbiór wszystkich bibliotek liczył łącznie na koniec 2011 roku – 68.458 książek.  Poza tym biblioteki udostępniają czasopisma i zbiory specjalne. W Bibliotekach znajdują się stanowiska komputerowe dla Czytelników z bezpłatnym dostępem do Internetu. Biblioteki świadczą usługi ksero oraz skanowanie, nagrywanie na CD i wydruki komputerowe. 

Zachęcamy do kontaktu:

Gminna Biblioteka Publiczna w Lisiej Górze
Długa 5, 33-140 Lisia Góra
Lucyna Gancarz
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
Telefon: 146784321
gg: 16231215

II. Potencjał biblioteki


Analiza SWOT

Mocne strony biblioteki Słabe strony biblioteki
Atutami biblioteki są:  - dostępność dla wszystkich grup społecznych i wiekowych,  - gromadzenie materiałów o regionie i regionalnych twórcach, -  wolny dostęp do zbiorów, - bogaty księgozbiór, uzupełniany z godnie z potrzebami czytelników, - bezpłatny dostęp do Internetu, - świadczone usługi: ksero, skanowanie, nagrywanie i wydruki komputerowe,  - dobra współpraca z instytucjami i środowiskiem lokalnym, - otwartość na współpracę,  - pozytywny wizerunek, - popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym, - realizowanie różnorodnych form pracy, Do słabych stron należą:  - małe powierzchnie lokalowe, - brak czytelni, - braki kadrowe, - rozległy teren gminy, - niewielka liczba zbiorów audiowizualnych,  - mała oferta dla niepełnosprawnych, - brak nowych ofert działań dla różnych grup czytelników,                                              - nie zakończona selekcja zbiorów, - brak strony Internetowej,   -brak logo Biblioteki - przestarzałe oprogramowania do komputerów, - nie zautomatyzowane procesy biblioteczne,( brak: oprogramowania bibliotecznego,     możliwości przeglądania katalogu on-line biblioteki z innego komputera oraz możliwość zarezerwowania zbiorów przez Czytelnika, komputerowej ewidencji , rejestru , generowanie różnorodnych raportów )  - niewystarczające wyposażenie techniczne, - słabo wyposażone kąciki dla najmłodszych, - nie przystosowane lokale dla osób  niepełnosprawnych, - brak sponsoringu, - brak wolontariatu,
Szanse Zagrożenia
- współpraca z władzami Gminy i mieszkańcami,           - promocja w  mediach i kreowanie dobrego wizerunku biblioteki, - możliwość korzystania z programów, - wykorzystanie rozwoju technologii informatycznych  

- brak możliwości rozwoju spowodowany barierami lokalowymi,  - zwiększone wymagania użytkowników,  - spadek czytelnictwa i liczby potencjalnych użytkowników,  - niż demograficzny

 

Potencjał biblioteki

Biblioteka Gminna w Lisiej Górze zakwalifikowała się do II rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Dzięki programowi nastąpi rozwój bibliotek co przyczyni się też do większej aktywności lokalnego środowiska. Gminna Biblioteka wraz z filiami w Nowych Żukowicach, Starych Żukowicach, Łukowej i Zaczarniu, które wchodzą w jej skład; posiadają bogaty księgozbiór, ostatnio zbiory biblioteki wzbogacane zostają o dokumenty audiowizualne z czego większość stanowią książki mówione. Biblioteki posiadają środki własne na zakup nowości oraz otrzymują dofinansowanie z Biblioteki Narodowej i innych źródeł. Gminna Biblioteka i jej filie mają dostęp do Internetu, oferują usługi skanowania , kserowania, istnieje możliwość wydruków, oraz uczestnictwa w multimedialnych pakietach edukacyjnych. Jedna filia prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne. Wszystkie kontynuują działalność kulturalno – oświatową. Część podjęła działania w kierunku "Biblioteka - miejsce bezpiecznego Internetu” wykorzystując oferowane przez PRB pomoce m.in.."3...2..1 Internet" dla uczniów klas IV-VI, wykorzystujące kreskówki i inne formy edukacji przez zabawę. Odbiorcami naszych ofert są Instytucje Wychowawczo - Oświatowe naszej Gminy, dzieci, młodzież i mieszkańcy. Gminna Biblioteka Publiczna i jej filie współpracują ze wszystkimi Organizacjami i Organami Samorządowymi. 

III. Charakterystyka społeczności lokalnej

Zasoby lokalne

Ludzie

W ramach współpracy Biblioteki mogą liczyć na pomoc Wójta Gminy, Samorządowców, Sołtysów, Członków komisji, Dyrektorów i Pracowników instytucji, Nauczycieli i Mieszkańców, Redaktora Głosu Lisiej Góry,  Informatyka UG, Pracowników Bibliotek spoza  naszej Gminy, Instruktorów MBP, Wolontariuszy i liczną młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Współpraca daje wymierne korzyści Bibliotekom, jest także okazją do dzielenia się wiedzą i motywuje do dalszych działań. Jan Rybowicz - nieżyjący pisarz, Wanda Schab - nieżyjąca poetka. Z pomocą  obecnych i potencjalnych partnerów będziemy skutecznie kontynuować nasze działania i podejmować kolejne.

Zasoby materialne

Do realizacji celów Bibliotek, możemy korzystać z zasobów materialnych: sal potrzebnych do organizacji spotkań - w szkołach, przedszkolach, UG, GOK- u , ŚDS, również sprzętu do prezentacji multimedialnych, nagłośnienia oraz z transportu.

Instytucje i organizacje - w tym władze lokalne

GBP w Lisiej Górze wkrótce zostanie przeniesiona do nowego lokalu. W realizacji planowanego remontu, modernizacji i adaptacji nieruchomości oraz przeprowadzki, potencjalnymi partnerami mogą być: Samorząd, Ochotnicza Straż Pożarna, Gminny Ośrodek Kultury, Środowiskowy Dom Samopomocy, Urząd Pocztowy, Caritas, Wolontariusze oraz Mieszkańcy Lisiej Góry.  Przygotowujemy ofertę dla ludzi starszych  i niepełnosprawnych, będziemy kontynuować współprace z Środowiskowym Domem Samopomocy oraz Domem Spokojnej Starości a nowym partnerem może zostać Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Uruchomimy też wesołe kąciki malucha, gdzie poprzez zabawę prowadzić będziemy zajęcia edukacyjne, kształtujące nawyk czytania wśród najmłodszych. Głównym partnerami  będą Przedszkola. Wsparcie i aktywność instytucji będzie mieć duże znaczenie w realizacji planowanych działań. Organizacja i uczestnictwo spotkań będzie okazją do wymiany dobrych praktyk.

Zasoby globalne

Dysponując min. komunikatorami, skorzystamy z wiedzy programistów i instruktorów MBP, wdrożymy program biblioteczny , który umożliwi zautomatyzowanie wielu procesów bibliotecznych   takich jak gromadzenie zbiorów, katalogowanie, wyszukiwanie i zestawianie informacji o posiadanych zbiorach , ewidencja posiadanych zbiorów oraz udostępnianie zbiorów (wypożyczanie, rezerwowanie i zamawianie). Utworzymy stronę Internetową Biblioteki.

Charakterystyka społeczności lokalnej i jej potrzeb / problemów - wnioski z przeprowadzonych badań

Gmina Lisia Góra położona jest w województwie małopolskim. Sąsiaduje z następującymi gminami: od południa z miastem Tarnowem (powiat grodzki) i gminą Tarnów ( Wola Rzędzińska i Jodłówka Wałki), od zachodu z gminą Żabno, a od północy z gminą Dąbrowa Tarnowska i gminą Radgoszcz, natomiast od wschodu z gminą Czarna i gminą Radomyśl Wielki (są to gminy województwa podkarpackiego). Przez gminę przebiegają ważne szlaki komunikacyjne. Droga krajowa nr 73 z Tarnowa do Warszawy, oraz droga wojewódzka nr 984do Radomyśla Wielkiego i Mielca. Gmina Lisia Góra zajmuje obszar 105 km kw,  zamieszkuje ją ok. 15 tyś. mieszkańców. Gęstość zaludnienia to ok. 138 os. na km 2. Najwięcej osób zamieszkuje w Lisiej Górze, Starych Żukowicach i Zaczarniu, natomiast Kobierzyn ma najmniejszą liczbę mieszkańców. W skład gminy wchodzi 11 sołectw: Breń,  Brzozówka, Kobierzyn, Lisia Góra, Łukowa, Nowa Jastrząbka, Nowe Żukowice, Pawęzów, Stare Żukowice, Śmigno, Zaczarnie. W Największe sołectwami w gminie to: Stare Żukowice (18,37%), Lisia Góra (15,99%) i Nowa Jastrząbka (14,59%), natomiast najmniejsze: Breń (2,57%) i Brzozówka (3,64%). Na terenie gminy funkcjonuje 11 szkół podstawowych, 4 szkoły gimnazjalne i 6 przedszkoli. Gmina ma charakter częściowo rolniczy, a częściowo podmiejski. Czyste środowisko umożliwia produkcję zdrowej żywności a bogactwo przyrody szczególnie w południowo-wschodnich terenach gminy stwarza szanse rozwoju  szeroko pojętej turystyki. Funkcjonują oraz powstają kolejne gospodarstwa agroturystyczne. Dynamicznie rozwijająca się „ wioska konna” w Starych Żukowicach skupia 3 duże stadniny konne, które zapewniają wypoczynek , profesjonalne treningi jeźdźców i koni, pokazy w stylu western, hipoterapię. Na terenie gminy znajduje się niewiele zabytków: - Lisia Góra: barokowy, murowany kościół stanowiący najcenniejszy zabytek na terenie gminy wybudowano w latach 1716-1728 w miejscu drewnianego, który spłonął w 1710 roku, rozbudowano w II połowie XIX w. przedłużając nawę, budując wieżę  i nową zakrystię. Gruntowną restaurację budowli przeprowadzono w latach 1977-1980.  Malownicza kapliczka wystawiona w 1831 roku, Nepomucena oraz kapliczka z II połowie XIX w.  a  w niej posążek św. Floriana, w dolnej nowa gipsowa figurka Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. Do zabytków małej architektury należą m.in. kamienny posąg Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej . Łukowa: Neogotycki ceglany kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Bolesnej. kompozycji krajobrazowej. Pawęzów :Niewielki kościół zbudowany w 1957 roku.. Dwie XIX - wieczne kapliczki. Śmigno :Kapliczka powstała w początkach XX wieku z fundacji mieszkańców osady. Kobierzyn: figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1903 roku. Brzozówka: murowana kaplica z I połowy XIX wiek Zaczarnie: murowana kapliczka wybudowana około 1850 roku. Nowa Jastrząbka Kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa - murowana i tynkowana, neogotycka. Stare Żukowice: Kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, kapliczka z 1914 r. Nieliczne pomniki przyrody: głaz narzutowy skandynawski, /pamiątka po okresie lodowcowym/, wiąz szypułkowy na granicy wsi Zaczarnie i Stare Żukowice, uchodzący za największy w Polsce, / obwód pnia 6,05 m/ oraz wiąz szypułkowy w Lisiej Górze o wysokości 34 metrów.  Coraz istotniejszym elementem gospodarki staje się także szeroko pojęta turystyka. Funkcjonują oraz powstają kolejne gospodarstwa agroturystyczne oferujące oprócz spokoju i wypoczynku swojską regionalna kuchnię. Rolnictwem zajmuje się około 30% mieszkańców. Jednak nieopłacalność gospodarstw i problemy wynikające z czynników demograficznych i strukturalnych ograniczają rozwój rolnictwa. 672 osoby korzysta z opieki społecznej w Lisiej Górze co stanowi około 0,5 % mieszkańców naszej gminy. Małe, nisko klasowe gospodarstwa rolne zajmujące się uprawą zbóż i roślin okopowych, hodowlą krów i koni. Na terenie gminy Lisia Góra  zarejestrowanych jest kilkaset podmiotów gospodarki narodowej, większość  w sektorze prywatnym. Drobna wytwórczość i usługi to  główny kierunek rozwoju  gminy. W każdym miejscu w Gminie jest dostęp do sieci gazowej, wodociągowej, elektrycznej i telefonicznej oraz możliwość dostępu do Internetu. Działa 5 oczyszczalni ścieków, a 60 % mieszkańców Gminy Lisia Góra ma dostęp do zbiorowej kanalizacji sanitarnej. Gmina nadal dynamicznie się rozwija , a dzięki funduszom zewnętrznym i przemyślanej strategii Wójta Gminy podjęto wiele nowych inwestycji, min. adaptację nowej siedziby dla GBP w Lisiej Górze.    

IV. Misja i wizja biblioteki

Misja

W przekonaniu, że najważniejsze jest zaspokojenie potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych, dążymy do tego aby Biblioteki stały się  instytucjami  przyjaznymi i aktywnymi, łączącym elementy biblioteki tradycyjnej i elektronicznej. Chcemy budować partnerstwo z instytucjami by realizować nowe działania. Stwarzamy warunki by rozwijać zainteresowania i aktywność. Dbamy też o ofertę dla seniorów i użytkowników niepełnosprawnych. Dokładamy wszelkich starań, aby zbiory odpowiadały spełniały oczekiwania Czytelnikom.  

Wizja

W dobrze wyposażonym lokalu, Biblioteka będzie ośrodkiem aktywności lokalnej. Posługując się zautomatyzowanymi procesami bibliotecznymi i wdrażając nowe usługi, będziemy zaspakajać i rozwijać potrzeby informacyjne, edukacyjne i rozrywkowe. 


V. Obszary rozwoju biblioteki – cele i działania

 

 

Obszar

               ZASOBY I INFRASTRUKTURA

Cel 1

Podniesienie standardu infrastruktury oraz zasobów bibliotek

Działanie 1

 Nowa siedziba

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Polepszenie warunków lokalowych

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownicy GBP

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie, Samorząd Gminy, środki finansowe

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Zamieszczanie informacji na stronie www

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

2012-2014

Rezultaty

Dostosowanie infrastruktury do współczesnych standardów i potrzeb czytelników

Działanie 2

Rozszerzenie oferty zbiorów audiowizualnych

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Większa ilość zbiorów audiowizualnych

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownicy GBP i filii

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Środki finansowe

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Zamieszczanie informacji  o zbiorach na stronie www, zakup przez Internet

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Sukcesywnie

Rezultaty

Szerszy krąg odbiorców, poprawa jakości usług, zaspokojenie potrzeb czytelników

Działanie 3

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Instalacja windy i schodołazów

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Wójt, dyrektor GBP

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Środki finansowe

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Zamieszczanie informacji na stronie www

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

2014

Rezultaty

Likwidacja barier architektonicznych i ułatwienie  osobom niepełnosprawnym do zasobów bibliotecznych

Działanie 4

Zautomatyzowanie procesów bibliotecznych 

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Uruchomienie nowych usług, automatyzacja procesów bibliotecznych

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownicy GBP

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

 

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

2015

Rezultaty

Zwiększenie efektywności pracy biblioteki, zwiększenie dostępności do zbiorów, wzmocnienie wizerunku biblioteki

Działanie 5

Zakup bajeczek oraz książek - zabawek dla dzieci od 1 do 3 roku życia   

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Dostęp do nowości wydawniczych dla najmłodszych czytelników łączące elementy edukacyjne z zabawą  

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Lisiej Górze oraz w filiach w Nowych Żukowicach, Starych Żukowicach, Łukowej i Zaczarniu

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

 

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Zakupy w księgarniach internetowych

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

sukcesywnie 2012-2014

Rezultaty

Promocja bibliotek, większa ilość czytelników

Obszar

PROMOCJA BIBLIOTEKI

Cel 1

Szersza promocja działalności biblioteki w środowisku lokalnym

Działanie 1

Konkurs na logo biblioteki

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Brak znaku graficznego biblioteki

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownicy GBP i filii

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie, Szkoły, Biblioteki

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Komunikacja z przez Internet , zamieszczanie informacji na stronie www

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

2013

Rezultaty

Powstanie znak graficzny który będzie pełnił rolę marketingową a jednocześnie informacyjną

Działanie 2

Informacja o nowościach w Piśmie „Spod znaku Maryi” Parafii Stare Żukowice

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Poszerzenie wiedzy lokalnych mieszkańców o nowościach wydawniczych

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownik Filii w Starych Żukowicach

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Nowości

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

 

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

2012

Rezultaty

Dotarcie informacji do szerokiego grona odbiorców, zwiększenie zainteresowania czytelnictwem

Działanie 3

 Informacja  w lokalnym czasopiśmie w Głosie Lisiej Góry w stałej rubryce "Biblioteka poleca"

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Pozyskiwanie informacji o nowościach wydawniczych

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownik GBP

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Nowości wydawnicze

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Zamieszczanie informacji na stronie www

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

2012-2014

Rezultaty

Aktywna i efektywna promocja biblioteki, dostarczenie informacji o nowościach szerokiemu gronu odbiorców, zwiększenie zainteresowania czytelnictwem, promocja

Działanie 4

Kompletowanie  i archiwizowanie materiałów dotyczących  tarnowskiego Klubu Strzeleckiego LOK . Klub współpracuje z Biblioteką, a współpraca ze szkołami naszej gminy owocuje sukcesami  zawodników na krajowej arenie - sukcesywnie

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Dostarczenie społeczności lokalnej informacji o sukcesach młodych mieszkańców w zawodach strzeleckich.  Umożliwienie ogółowi społeczeństwa wzięcia udziału w szkoleniach i zawodach organizowanych przez Klub Strzelecki

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownicy GBP, LOK

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Materiały: skaner, zdjęcia, czasopisma ("Temi", "Gazeta Krakowska", "Dziennik Polski")

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Zamieszczanie informacji na stronie internetowe

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

2012-2014

Rezultaty

Album

Działanie 5

Strona www

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Strona www znacznie poprawi komunikację pomiędzy Biblioteką a czytelnikami poprzez dostarczenie informacji o : posiadanych zbiorach, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich itp

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownicy GBP i filii, informatyk

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Zamieszczanie informacji o założeniu strony www dla Biblioteki w "Głosie Lisiej Góry" oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

2012

Rezultaty

Posiadając własną stronę internetową będziemy świadomie budować wizerunek naszych  bibliotek, prezentując naszą działalność i przedstawiając aktualną informację. Poszerzymy kontakt z czytelnikami.

Działanie 6

"Spotkajmy się z muzyką w bibliotece" -występ zespołu lokalnego "Z Tobą"

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

 

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownik Filii w Łukowej

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie, sala

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Komunikatory internetowe

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

2012

Rezultaty

Promocja i zmiana stereotypowego postrzegania biblioteki i pracy bibliotekarza, zwiększenie aktywności, integracja społeczeństwa lokalnego, rozszerzenie oferty dla młodzieży, zagospodarowanie wolnego czasu

Działanie 7

Stary pomysł nowa pasja

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń. Rozwijanie swych pasji i zainteresowań. 

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownicy GBP i filii

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie, materiały: książki tematyczne, poradniki instruktażowe

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Internet, komunikatory internetowe

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

2012-2014

Rezultaty

Kształtowanie i rozwijanie nowych umiejętności, przekazywanie i kultywowanie tradycji.

Obszar

ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ

Cel 1

Wzmocnienie potencjału ludzkiego biblioteki

Działanie 1

Powołanie wolontariuszy

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Zaangażowanie mieszkańców w pracę na rzecz biblioteki Umożliwienie społeczności lokalnej czynnego uczestnictwa w życiu publicznym Gminy Lisia Góra

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownicy GBP  i filii

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Komunikatory internetowe

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

2014

Rezultaty

Zwiększanie potencjału kadrowego

Działanie 2

Utworzenie Grupy Przyjaciół Książki

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Rozwijanie pasji i zainteresowań Poszerzanie wiedzy z zakresu różnych dziedzin naukowych (literatura, sztuka itp.)

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownik Filii w Zaczarniu

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Sala, pomoce

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Komunikatory internetowe

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

2014

Rezultaty

Biblioteka zyska pomoc przy realizacji zadań

Działanie 3

Utworzenia Koła Przyjaciół Biblioteki

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Integracja społeczeństwa lokalnego

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownik filii w Nowych Żukowicach

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Komunikatory internetowe

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

2014

Rezultaty

Biblioteka zyska pomoc przy realizacji zadań

Cel 2

Rozwój usług oferowanych przez bibliotekę

Działanie 1

Rozwój usług prowadzonych przez bibliotekę (bibndowanie      i laminowanie dokumentów)

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Udostępnienie wyżej wymienionych usług mieszkańcom- brak usług odpowiadających ich potrzebą Ułatwienie i usprawnienie im rozmaitych zadań

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownicy GBP

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Skaner, komputer, materiały

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Internet, komputer

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

2013

Rezultaty

Poprawa jakości usług i ich zwiększenie na rzecz społeczności lokalnej Wzrost zadowolenia czytelników

Działanie 2

Badanie satysfakcji użytkowników i diagnozowanie potrzeb nowych grup czytelników

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Możliwość realizacji sugerowanych przez społeczność lokalną potrzeb w przyszłych działaniach Biblioteki

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownicy GBP i filii

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie,

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Internet,

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

2012-2014

Rezultaty

Określenie potrzeb i satysfakcji użytkowników

Obszar

PROMOCJA REGIONU I RODZIMYCH ARTYSTÓW I TWÓRCÓW

Cel 1

Promocja dziedzictwa kulturowego regionu

Działanie 1

Zeskanowanie i utrwalenie (nielicznych i poszukiwanych) dokumentów o Janie Rybowiczu

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Zapoznanie z materiałami o Janie Rybowiczu i jego twórczości

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownicy GBP

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Materiały, skaner

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

 

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

2013

Rezultaty

Zachowanie zdjęć, artykułów i utrwalenie na nośnikach

Działanie 2

Spotkania z autorami i ciekawymi ludźmi

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Umożliwienie szerszego kontaktu społeczności lokalnej z autorami książek, ciekawymi ludźmi, artystami i lokalnymi twórcami oraz  ich twórczością

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownicy GBP i filii w  Nowych Żukowicach, Starych Żukowicach, Łukowej i Zaczarniu

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Sala, materiały, środki finansowe

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Komunikatory internetowe

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

2013-2014

Rezultaty

Wystawy prac twórców, promocja lokalnych twórców,

Cel 2

Promocja twórczości lokalnych twórców, zintegrowane społeczeństwo, szersza oferta biblioteki

Działanie 1

 „Podziel się swoimi zdolnościami" 

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Wymiana doświadczeń

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownik filii w Starych Żukowicach - "Mam talent"

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Materiały

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

 

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

2012 - 2013

Rezultaty

Wystawa, integracja społeczeństwa, zagospodarowanie wolnego czasu

Działanie 2

Wystawa zdjęć, obrazów "Nasi pasjonaci"

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Rozwijanie zainteresowań Zagospodarowanie wolnego czasu

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownik filii w Łukowej 

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Sala, materiały

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Zamieszczenie na stronie internetowej,

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

2012-2014

Rezultaty

Ekspozycja, integracja społeczeństwa

Cel 3

Promocja Gminy

Działanie 1

Wydanie monografii Nowych Żukowic/ opracowanie własne bibliotekarza

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Uzupełnienie wiedzy społeczności lokalnej o historii wsi

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownicy GBP i filii w  Nowych Żukowicach

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Materiały

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Wykorzystanie komputera

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

2014

Rezultaty

Monografia Nowych Żukowic

Działanie 2

Wystawa strojów ludowych wyszywanych przez lokalną artystkę

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Możliwość obejrzenia "na żywo" strojów ludowych i spotkania z ich twórcą

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownik filii w Łukowej

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Sala, materiały

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej, 

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

2013

Rezultaty

Wystawa,  oferta przyciągająca nowych użytkowników

Działanie 3

"Nasza miejscowość -" tworzenie albumu z wykorzystaniem prac młodzieży podczas warsztatów fotograficznych

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Atrakcyjna forma spędzenia wolnego czasu przez młodzież naszej gminy Pogłębienie wiedzy społeczności lokalnej z zakresu sztuki fotografowania

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownik filii w Łukowej i Starych Żukowicach

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie, fotografie, komputer, aparat fotograficzny

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

 

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

2012-2013

Rezultaty

Album o Łukowej i o Starych Żukowicach

Obszar

OFERTA DLA DZIECI

Cel 1

Zwiększenie zainteresowania książką wśród dzieci

Działanie 1

"Rozczytać maluchy"   

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Wykształcenie u najmłodszych mieszkańców Gminy nawyku czytania

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownicy GBP i  filii w Starych Żukowicach , Łukowej i Zaczarniu; "Spotkanie z baśnią"; "Czytamy przedszkolakom" - pracownik filii w Łukowej; "Majowe czytanie" - czytanie książek podczas lekcji bibliotecznych w Tygodniu Bibliotek- pracownicy GBP i filii; oraz " „Nasi nowi przyjaciele”- spotkania z bajką w bibliotece- zabawy dydaktyczne  -pracownicy GBP

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie, odpowiednie książki

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Wykorzystanie komputerów do słuchania audiobooków

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

sukcesywnie 2012-2014

Rezultaty

Wyrabianie nawyku czytania, przyzwyczajanie do odbioru teksu, zwiększona liczba czytelników

Cel 2

Rozwój zainteresowań artystycznych wśród dzieci

Działanie 1

„Wszystko z papieru” cykl warsztatów  

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Ciekawa forma spędzenia wolnego czasu, rozwój zainteresowań, odkrywanie nowych pasji

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Sala, materiały, książki, komputer

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Czerpanie pomysłów z Internetu

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Wykorzystanie komputerów na zajęciach

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

2013

Rezultaty

Wystawa prac uczestników, dzieci nabędą nowe umiejętności

Działanie 2

Klub Małego Artysty , galeria  ich prac

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

uaktywnienie najmłodszych mieszkańców i dostarczenie im pomysłów na zagospodarowanie wolnego czasu

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownik Filii w Łukowej

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Sala, materiały

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Komputery do prac na zajęciach

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

2014

Rezultaty

Bogatsza oferta biblioteki, pogłębianie zainteresowań wśród dzieci

Cel 3

Profilaktyka wśród dzieci

Działanie 1

Terapia zaburzeń mowy - spotkania z logopedą

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci mających trudności z wymową

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownicy GBP i logopeda, 

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Logopeda, szkoły

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

 

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

2013

Rezultaty

Zwiększenie świadomości o problemach związanych z wadami wymowy

Cel 4

Rozwój zainteresowań historią i kulturą regionu

Działanie 1

“Moja mała Ojczyzna”, spotkania listopadowe z przedszkolakami 

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Potrzeba rozpowszechnienie historii wzmacnianie więzi z Ojczyzną i „małą Ojczyzną”.

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownik filii w Nowych Żukowicach

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie, Przedszkola

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

 

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

2014

Rezultaty

Budzenie i kształtowanie świadomości dziecka, urozmaicenie oferty biblioteki

Obszar

OFERTA DLA STARSZYCH DZIECI I MŁODZIEŻY

Cel 1

Edukacja, wychowanie i kształtowanie czytelnika

Działanie 1

"Wesołe ferie i wakacje w bibliotece"

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Mała oferta dla wiejskich dzieci i młodzieży do zagospodarowania czasu w dni wolne od nauki

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownicy GBP i filii

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasobu ludzkie, Szkoły, materiały, Internet

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Praca z komputerem

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

sukcesywnie 2012-2014

Rezultaty

Zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży, pozyskiwanie nowych czytelników

Działanie 2

Zapraszamy do teatru- występy krakowskiego teatru „Moralitet”     

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Uczestnictwo w życiu kulturalnym, kontakt ze sztuką teatralną

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownicy GBP i filii

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Aktorzy, Szkoły, sala, nagłośnienie,

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Komunikaty na stronie internetowej

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

2012-2014

Rezultaty

 

Obszar

OFERTA DLA OSÓB DOROSŁYCH

Cel 1

Rozwój praktycznych umiejętności wśród mieszkańców

Działanie 1

Kurs języka angielskiego dla dorosłych   

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Bezpłatny dostęp do nowych technologii w nauczaniu języka obcego Możliwość nauki (na danym poziomie) języka obcego

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownicy GBP i filii

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

 

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Wykorzystanie komputerów na zajęciach

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

2012-2013

Rezultaty

Otwarcie przed użytkownikami nowych możliwości edukacyjnych

Działanie 2

Komputer i Internet dla seniora

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Dostęp pewnej grupie mieszkańców do nowych technologii w nauczaniu obsługi komputera i korzystania z Internetu

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownicy GBP , Starych Żukowic, Nowych Żukowic i Łukowej

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Wykorzystanie komputerów na zajęciach

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

2014

Rezultaty

Biblioteka dzięki swojej ofercie otworzy przed seniorami nowe możliwości, przyciągając przy tym nowych użytkowników

Cel 2

Promocja aktywnego i twórczego stylu życia

Działanie 1

Pokaz wizażu i makijażu dla kobiet 

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Umożliwienie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu    

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownik Filii w Łukowej  

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie, sala, materiały, wizażysta

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

 

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

2013

Rezultaty

Integracja  kobiet, ciekawa oferta zagospodarowanie wolnego czasu dla kobiet, zwiększona liczba wypożyczeń

Działanie 2

"Akademia Mam"      

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Umożliwienie mamom z małymi dziećmi połączenia obowiązków wychowawczych ze spotkaniami i rozmowami z innymi mamami Wymiana doświadczeń

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownik Filii w Łukowej,        

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Wolontariusz, materiały, środki

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Wykorzystanie komputerów, skanera, kserokopiarki na zajęciach

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

2012

Rezultaty

Integracja  kobiet, ciekawa oferta zagospodarowanie wolnego czasu dla kobiet, zwiększona liczba wypożyczeń      

Działanie 3

 „ Ruch to zdrowie”  spotkanie z instruktorką fitness; 

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Wzrastająca chęć dbania pań o swoją kondycję i zdrowie   

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownik Filii w Łukowej; "Gimnastyka relaksująca dla pań 30 + ", z pogadankami o zdrowiu - pracownik filii w Nowych Żukowicach

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Instruktor, sala, materiały

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Komunikatory internetowe

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

2014

Rezultaty

Integracja  kobiet, ciekawa oferta zagospodarowanie wolnego czasu dla kobiet, zwiększona liczba czytelników i wypożyczeń

Cel 3

Zwiększenie aktywności osób chorych i niepełnosprawnych

Działanie 1

"Oni potrafią" -promowanie działalności osób niepełnosprawnych

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Integracja z osobami niepełnosprawnymi

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownicy GBP, Środowiskowego Domu Samopomocy

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie, materiały

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

 

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

2013-2014

Rezultaty

Promocja prac niepełnosprawnych oraz ŚDS i Biblioteki, aktywniejsza współpraca ze ŚDS, włączona do realizacji zadań nowa grupa użytkowników

Działanie 2

"Książka jest dobra na wszystko" Współpraca z Rodzinnym Domem Pomocy Pogodna Jesień

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Zagospodarowanie wolnego czasu osobom chorym, w podeszłym wieku 

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownicy GBP, Środowiskowego Domu Samopomocy

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie,  książki

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

 

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

2012-2014

Rezultaty

Lepsze postrzeganie działalności  Biblioteki, aktywniejsza współpraca z Domem Pomocy Pogodna Jesień

 

 VI. Zarządzanie realizacją strategii


1. Zmiany prawne i organizacyjne w bibliotece

Dzięki udziałowi w Programie Rozwoju Bibliotek, pracownicy bibliotek Gminy Lisia Góra mieli możliwość uczestniczenia w szkoleniach zorganizowanych w ramach tegoż programu. Podczas pięciu dwudniowych spotkań, prowadzonych przez doskonale przygotowaną trenerkę panią Ewę Chromniak, zwiększałyśmy swoją wiedzę. Uczyłyśmy się rozpoznawać potrzeby społeczności lokalnej. Poznawałyśmy tajniki związane z  dostępem do wiedzy, informacji i kultury. Przeanalizowane zostały też  słabe i mocne strony Biblioteki Gminnej oraz ich filii. Wyciągnęłyśmy wnioski  na temat szans i potencjalnych zagrożeń naszych placówek. Zwróciłyśmy uwagę na postrzeganie biblioteki w środowisku lokalnym, oraz na nasz wizerunek. Spotkania były też doskonałym  pomysłem na integrację środowiska bibliotekarskiego i wzajemną wymianę doświadczeń.  W konsekwencji , powstał trzyletni plan rozwoju bibliotek. Zadania będą podzielone i realizowane indywidualnie w poszczególnych placówkach, czy też wspólnie przez wszystkie biblioteki. Przy realizacji planu nie widzimy potrzeby zmian organizacyjnych ani prawnych, aczkolwiek bierzemy taką ewentualność pod uwagę  

2. Monitoring realizacji planu

Utworzony przez nas plan rozwoju będziemy monitorować dwa razy do roku, chcąc sprawdzić jego realizację i zaawansowanie.  Cele i działania zawarte w planie będą przez nas oceniane i modyfikowane.  Użytkownicy naszych bibliotek również będą mieć wpływ na realizację naszych planów i założeń.  Będzie się to odbywać poprzez ankiety, wywiady.  Gminna Biblioteka Publiczna oraz jej filie ustalając plan roczny będą brały pod uwagę działania zaplanowane w niniejszym planie.  Z realizacji  utworzonego planu rozwoju będą składane sprawozdania. Będzie to miało miejsce wraz ze sprawozdaniem budżetowym za dany rok.      

3. Ewaluacja

Plan Rozwoju Bibliotek zostanie zamieszczony na stronie internetowej biblioteki w zakładce dostępnej dla użytkowników. O rozwoju naszych bibliotek i realizacji planu będzie można dowiedzieć się też z naszego lokalnego czasopisma.  Co pół roku zaplanowane działania zamieszczone w planie będą omawiane i aktualizowane. Pracownik każdej placówki zostanie zobowiązany do  sporządzania dokumentacji opisującej poziom realizacji zadań. (Działanie, statystyka, uwagi, krótkie wywiady, ankiety, analiza i wnioski, wady i zalety). Raporty powinny zobrazować zmiany zachodzące w naszych bibliotekach. Plany rozwoju będziemy zmieniać po zatwierdzeniu planów budżetowych, jeśli będzie taka konieczność.  O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną poinformowanie poprzez stronę Internetową Biblioteki Gminnej w Lisiej Górze.

 

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Jak się zapisać ?

  • 1 Przygotuj dowód osobisty

    lub inny dokument tożsamości

  • 2 Udaj się do najbliższej biblioteki
  • 3 Poproś o założenie karty
  • 4 Wypożyczaj książki !
  • 5 Koniec !