liczniki odwiedzin Nowości wydawnicze
poniedziałek, 15 styczeń 2018 16:09

Nowości wydawnicze

Written by 

Dzięki dofinansowaniu,

 

 

kolejny już raz , udało się znacznie wzbogacić księgozbiory bibliotek gminy Lisia Góra. Gminna Biblioteka Publiczna  w Lisiej Górze wraz z filiami         w   Łukowej, Nowych Żukowicach, Starych Żukowicach Zaczarniu ,uczestniczyła w Wieloletnim Programie: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury                     i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa.Zakupiono wiele nowości wydawniczych, które w znacznym stopniu poprawiły jakość zbiorów bibliotecznych. Przy zakupie kierowano się głównie potrzebami  i zainteresowaniami  Czytelników. Wzbogacono zbiory o szerokim zakresie tematycznym, warunkujących rozwój zainteresowań      i skuteczność nauczania. Dzięki  projektowi  poszerzono  listę najpopularniejszych książek. Część środków przeznaczyliśmy  dla wymagających miłośników książek, a część na zakup nowych wydań książek zaczytanych i zniszczonych.

W ramach Programu, G B P w Lisiej Górze oraz  filie  w Łukowej, Nowych Żukowicach, Starych Żukowicach  i Zaczarniu, zakupiły  775  książek          o łącznej wartości 13 670,00zł. W ramach własnego wkładu ( dotacja samorządowa ) zakupiono 876 woluminów o wartości 17 936,00r. Zapraszamy do  Bibliotek Gminy Lisia Góra.